ĐIÊU THUYỀN PHONG CÁCH TRỢ THỦ
7627
By : Luyn Trương
Create : 2018-07-10 13:39:50
Điêu Thuyền
Pháp sư
Máu
1.8
Sát thương
2.7
Kỹ năng
9.1
Độ khó
7.3
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+15.7 Máu
+3.1 Hồi máu
+0.3% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+4.5 Máu
+5.2 Hồi máu
+0.4% Tốc chạy
+1% Giảm hồi chiêu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

CHIẾN THUẬT: -Chủ động di chuyên để tạo áp lực lên các đường.

                          -CHIÊU 2 - BĂNG ĐĂNG có thể cộng dồn 2 lần nên cần canh thời gian chuẩn xác để đóng băng đối thủ lâu nhất có thể.

                          -Có thể kết hợp tốt với các vị tướng có khống chế mạnh như Nakroth/Gildur/Ryoma và dễ dàng kết liểu kẻ địch.