HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ROXIE - NHÀ THÁM HIỂM LẠC ĐƯỜNG
GỢI Ý
53337
By : gelu567890
Create : 2018-07-30 03:39:05
Roxie
Đấu sỹ
Máu
4.5
Sát thương
4.5
Kỹ năng
5.5
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+1% Tốc đánh
+33.7 Máu
+2.3 Giáp
+75 Máu
+ 0.6% Tốc đánh
+6.4 Xuyên giáp phép
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Roxie rất rất tốn năng lượng đầu trận, nên hãy sử dụng chiêu 1 thật khôn ngoan

Với bảng ngọc tốc độ đánh, Roxie sẽ dễ dàng tích luỹ dấu ấn nội tại hơn, qua đó giúp cô hồi phục

Là một vị tướng chạy chỗ, Roxie có quyền vòng ra sau trụ đối phương và chặn lính. Nếu bị đuổi, cứ chạy thôi xem đối thủ có bao nhiêu máu để thi gan với cô