Hướng dẫn cơ bản tướng Annette
GỢI Ý
37445
By : gelu567890
Create : 2018-08-31 07:37:06
Annette
Trợ thủ
Máu
4.5
Sát thương
4.5
Kỹ năng
5.5
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+15.7 Máu
+3.1 Hồi máu
+0.3% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+4.5 Máu
+5.2 Hồi máu
+0.4% Tốc chạy
+ 0.6% Tốc đánh
+6.4 Xuyên giáp phép
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Annette sở hữu rất nhiều khả năng đột biến, các Kiện Tướng nên làm quen với cô nàng trong phòng tập trước để thuần thục

Gió nồm rất khó sử dụng, nhưng dùng thành công hoàn toàn có thể lật ngược tình thế

Mắt bão là kĩ năng mạnh mẽ nhất của Annette, hãy sáng tạo ra cách để sử dụng nó trong các tình huống khác nhau