HƯỚNG DẪN CƠ BẢN TƯỚNG WIRO
32782
By : gelu567890
Create : 2018-11-15 08:43:49
Wiro
Đỡ đòn
Máu
5.5
Sát thương
3.6
Kỹ năng
5.5
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+13.5 Máu
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+13,5 Máu
+3,8 Xuyên giáp
Bảng ngọc cấp 3
+2 Công vật lý
+3.6 Xuyên giáp
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Wiro là một trong những Đấu Sĩ cục súc nhất trò chơi, cứ lao vào quẩy điên cuồng đi

Nhớ gọi đồng đội tới giẫm vào Dấu ấn 212 để được hồi máu

Nếu có thể, hãy ủi kẻ địch vào trụ của chúng để một bàn tay trúng nhiều đích nhé!