HƯỚNG DẪN CƠ BẢN QUILLEN - ÁM ĐAO THANH TRỪNG
GỢI Ý
95780
By : gelu567890
Create : 2018-11-27 10:45:29
Quillen
Sát thủ
Máu
1.8
Sát thương
9.1
Kỹ năng
3.6
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+0.4% Tốc đánh
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+13,5 Máu
+3,8 Xuyên giáp
Bảng ngọc cấp 3
+1.6% Tốc đánh
+0.5% Tỷ lệ chí mạng
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Đối thủ
VS
Batman
Né kèo này, vì Batman hoàn thiện hơn Quillen rất nhiều ở phương diện khô máu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Quillen là một nghệ sĩ - đừng lao vào hùng hục như trâu.

Nhấp nhả và vờn kẻ địch bằng Ẩn sát + Đoản mệnh

Quillen chắc chắn chí mạng khi tấn công phía sau, và không bao giờ chí mạng nếu đánh phía trước, thế nên đừng tốn tiền vào tỷ lệ chí mạng