HƯỚNG DẪN CƠ BẢN SEPHERA
GỢI Ý
23495
By : gelu567890
Create : 2019-01-07 08:21:59
Sephera
Pháp sư
Máu
6.4
Sát thương
5.5
Kỹ năng
7.3
Độ khó
2.7
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+4.5 Máu
+5.2 Hồi máu
+0.4% Tốc chạy
+ 0.6% Tốc đánh
+6.4 Xuyên giáp phép
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Sephera có khả năng cấu rỉa rất khó chịu nhờ nội tại và chiêu 1

Chiêu 2 của Sephera yêu cầu khả năng điều khiển cực tốt. Các Kiện Tướng nên luyện tập trước trong phòng tập nhé

Cân nhắc sử dụng chiêu cuối để hồi máu cho đồng đội hay lao vào kết thúc đối thủ