Raz bất bại với trang bị này
5207
By : stmosquito
Create : 2019-02-16 10:18:04
Raz
Pháp sư
Máu
2.7
Sát thương
3.6
Kỹ năng
8.2
Độ khó
8.2
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.5% Hút máu phép
+3.2 Giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+1% Hút máu
+4.1 Giáp phép
+0.7% Hút máu phép
+5.9 Giáp
Đối thủ
VS
Ngộ Không
con này ngán ngộ ko
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

bất bại với raz ae nhé. 

PHƯỢNG HOÀNG LỆ
Giá: 600
+60 Công phép
Tưởng thưởng anh hùng: Khi tướng lên cấp, hồi phục 20% lượng máu và năng lượng trong 3 giây - Nội tại duy nhấtKhi tướng lên cấp, hồi phục 20% lượng máu và năng lượng trong 3 giây - Nội tại duy nhất

GIÀY PHÙ THỦY
Giá: 790
+40 Công phép
+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất 
+ 75 Xuyên giáp phép - Nội tại duy nhất

+40 Công phép

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất 

+ 75 Xuyên giáp phép - Nội tại duy nhất

TRƯỢNG BÙNG NỔ
Giá: 2000
+240 Công phép
[Vang vọng] - Nội tại duy nhất
Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 50 (+50% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất

+240 Công phép

[Vang vọng] - Nội tại duy nhất

Vang vọng: Tạo nên một vùng nổ nhỏ gây 50 (+50% công phép cộng thêm) sát thương phép xung quanh mục tiêu bị trúng chiêu, 5 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất

VƯƠNG MIỆN HECATE
Giá: 2300
+200 Công phép
Thuật sư: (+35%) công phép - Nội tại duy nhất 
(+75 Xuyên kháng phép) - Nội tại duy nhất

+200 Công phép

Thuật sư: (+35%) công phép - Nội tại duy nhất

TRƯỢNG HỖN MANG
Giá: 2050
+180 Công phép
+10% Giảm hồi chiêu
[+45% Xuyên giáp phép] - Nội tại duy nhất
+45% Xuyên giáp phép - Nội tại duy nhất

+180 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

[+40% Xuyên giáp phép] - Nội tại duy nhất

QUYỀN TRƯỢNG RHEA
Giá: 2220
+140 Công phép
+10% Giảm hồi chiêu
[+25% Hút máu phép][ Khiên sinh mệnh] - Nội tại duy nhất
[+25% Hút máu phép] - Nội tại duy nhất
Khiên sinh mệnh: Khi lượng máu thấp hơn 40%, nhận được một lá chắn trong 4 giây giúp hấp thụ (450 + cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm) sát thương; 75 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất

+140 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

[+25% Hút máu phép][ Khiên sinh mệnh] - Nội tại duy nhất

[+25% Hút máu phép] - Nội tại duy nhất

Khiên sinh mệnh: Khi lượng máu thấp hơn 40%, nhận được một lá chắn trong 4 giây giúp hấp thụ (450 + cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm) sát thương; 75 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất