HƯỚNG DẪN CƠ BẢN TƯỚNG D'ARCY - PHÁP SƯ THỨ NGUYÊN
GỢI Ý
60201
By : gelu567890
Create : 2019-02-21 09:36:38
Darcy
Pháp sư
Máu
1.8
Sát thương
2.7
Kỹ năng
8.2
Độ khó
6.4
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+0.4% Tốc đánh
+0.3% Tỷ lệ chí mạng
+0.5% Tốc chạy
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+ 0.6% Tốc đánh
+6.4 Xuyên giáp phép
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Dùng chiêu 2 để đẩy đường trước

Combo hoàn chỉnh của D'arcy là chiêu 3 - chiêu 2 - chiêu 3 - chiêu 1 - bắn thường.

Nếu như có nội tại, các Kiện Tướng sẽ dùng được hai lần chiêu 2 trong combo