HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CAPHENY
GỢI Ý
28694
By : Gatrix the Goblin
Create : 2019-05-23 03:50:00
Capheny
Xạ thủ
Máu
4.5
Sát thương
4.5
Kỹ năng
5.5
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+0.5% Tỷ lệ chí mạng
+2% ST chí mạng
+0.4% Tốc đánh
+0.8% Hút máu
+13,5 Máu
+3,8 Xuyên giáp
Bảng ngọc cấp 3
+1.6% Tỷ lệ chí mạng
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Đại bác của Capheny có tầm đánh xa hơn trụ

Trong trạng thái chiêu 3, Capheny vẫn có thể di chuyển

Trên thực tế, Capheny có thể di chuyển kể cả khi bắn thường