HƯỚNG DẪN CƠ BẢN HAYATE
GỢI Ý
31998
By : Gatrix the Goblin
Create : 2019-05-23 03:59:39
Hayate
Xạ thủ
Máu
2.7
Sát thương
5.5
Kỹ năng
5.5
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.2% Tốc đánh
+0.4% Tốc đánh
+0.8% Hút máu
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+1.6% Tốc đánh
+0.5% Tỷ lệ chí mạng
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+1% Giảm hồi chiêu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Chiêu 1 sẽ ném ngay cả khi bị khống chế

Chiêu 3 của Hayate là dạng niệm chú giống như Điêu Thuyền - mọi hành động của Hayate tiếp sau đó hoặc bị khống chế sẽ ngắt chiêu thức

Cẩn thận khi đối đầu với Valhein - phi tiêu của hắn to hơn của bạn