HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ERROL
GỢI Ý
39684
By : Gatrix the Goblin
Create : 2019-05-23 04:17:29
Errol
Đấu sỹ
Máu
4.5
Sát thương
5.5
Kỹ năng
2.7
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+13.5 Máu
+0.4% Tốc đánh
+0.8% Hút máu
+13,5 Máu
+3,8 Xuyên giáp
Bảng ngọc cấp 3
+1% Tốc đánh
+33.7 Máu
+2.3 Giáp
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+1% Giảm hồi chiêu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Errol có khả năng hồi phục cực kì ổn

Tay đại đao mạnh nhất là khi có đủ Quỷ trảo

Errol sẽ tự giảm phòng thủ bản thân - đâm sâu quá rút ra không kịp đâu