HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ENZO - KẺ HÀNH QUYẾT
GỢI Ý
27142
By : gelu567890
Create : 2019-08-19 05:45:04
Enzo
Sát thủ
Máu
3.6
Sát thương
6.4
Kỹ năng
3.6
Độ khó
8.2
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.2% Tốc đánh
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+2 Công vật lý
+3.6 Xuyên giáp
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Enzo có độ cơ động cực kì ghê gớm

Bộ kỹ năng của Enzo xoay quanh hoàn toàn Câu hồn. Trượt Câu hồn - Enzo sẽ chẳng khác gì cục tạ di động

Nếu ai tìm được tung tích Hayate và báo cho Enzo thì sẽ được thưởng