HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ZIP - TIỂU QUỶ QUÁI
GỢI Ý
18057
By : gelu567890
Create : 2019-08-19 05:47:25
Zip
Pháp sư
Máu
6.4
Sát thương
3.6
Kỹ năng
7.3
Độ khó
5.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+13.5 Máu
+13.5 Máu
+0.7% Tốc chạy
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+1% Tốc đánh
+33.7 Máu
+2.3 Giáp
+1% Tốc đánh
+1% Tốc chạy
+1% Giảm hồi chiêu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Zip sở hữu sát thương kĩ năng khá tốt, các Kiện Tướng không cần theo đuổi trang bị sát thương nhiều làm gì

Căn ke Ác hồn lên mục tiêu chính xác (bảo vệ đồng đội / xua đuổi kẻ địch)