HƯỚNG DẪN CƠ BẢN QI - VÕ SƯ BÁNH BAO
GỢI Ý
22940
By : gelu567890
Create : 2019-08-19 05:50:59
Qi
Đấu sỹ
Máu
5.5
Sát thương
4.5
Kỹ năng
1.8
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.2% Tốc đánh
+0.4% Tốc đánh
+0.3% Tỷ lệ chí mạng
+0.5% Tốc chạy
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+2 Công vật lý
+3.6 Xuyên giáp
+1.6 Công vật lý
+1% Tốc chạy
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Qi có độ cơ động cực kì ghê gớm

Hạo nhiên chưởng mạnh nhất là khi húc được kẻ thù vào tường

Khi đang vận Chấn thiên chưởng, Qi không miễn khống chế đâu - cẩn thận bị ngắt