HƯỚNG DẪN CƠ BẢN TƯỚNG CELICA
GỢI Ý
42955
By : gelu567890
Create : 2019-09-05 03:34:46
Celica
Xạ thủ
Máu
2.7
Sát thương
8.2
Kỹ năng
3.6
Độ khó
3.6
Trang bị cơ bản
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+0.6% Tốc đánh
+0.3% Tỷ lệ chí mạng
+1.1% ST chí mạng
+0.4% Tốc đánh
+0.3% Tỷ lệ chí mạng
+0.5% Tốc chạy
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+1.6% Tốc đánh
+0.5% Tỷ lệ chí mạng
+0.5% Tỷ lệ chí mạng
+60 Máu
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Celica cực kỳ phụ thuộc vào trang bị - không có trang bị, cô còn tệ hơn cả Lính siêu cấp

Khi có trang bị, Celica chắc chắn là Xạ Thủ khủng khiếp nhất đấu trường Liên Quân - chưa nhìn thấy cô nàng đã bị bắn tan xác rồi

Nếu được, hãy gọi đồng đội vào giúp đỡ để giai đoạn Đi Rừng của cô nàng trôi qua tốt đẹp