Hướng dẫn cơ bản taara - Búa cuồng bạo
GỢI Ý
3369
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-24 06:37:31
Taara
Đỡ đòn
Máu
4.5
Sát thương
5.5
Kỹ năng
4.5
Độ khó
1.8
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+13.5 Máu
+36 Máu
+1.6 Giáp
+5.4 Giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+2.5 Công vật lý
+0.5% Hút máu
+75 Máu
+5 Giáp
+5 Giáp phép
Đối thủ
VS
Lumburr
Lumburr và Taara là hai vị tướng phải nói là nếu đánh nhau khi đang full đồ thì vấn đề thắng bại chắc chỉ còn là thời gian nữa mà thôi.
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)