Hướng dẫn cơ bản Maloch - Ma vướng quản ngục
GỢI Ý
5953
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-25 05:58:23
Maloch
Đấu sỹ
Máu
4.5
Sát thương
7.3
Kỹ năng
2.7
Độ khó
4.5
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.5 Công vật lý
+13.5 Máu
+36 Máu
+1.6 Giáp
+15.7 Máu
+3.1 Hồi máu
+0.3% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+1% Tốc đánh
+33.7 Máu
+2.3 Giáp
+1.6 Công vật lý
+1% Tốc chạy
+37.5 Máu
+0.6 Giảm hồi chiêu
Đối thủ
VS
Cresht
Maloch trong thời gian đầu có thể sẽ khỏe hơn Cresht nhưng khi Cresht lên được cấp độ 4 thì bạn hãy nên đánh cẩn thận nhé vì sẽ hơi khó nhằn đấy.
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)