Hướng dẫn cơ bản Ilumia - Nữ thần ánh sáng
GỢI Ý
2946
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-25 10:24:15
Ilumia
Pháp sư
Máu
1.8
Sát thương
2.7
Kỹ năng
9.1
Độ khó
7.3
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+5.3 công phép
+2.4 Công phép
+1% Hút máu phép
+1% Giảm hồi chiêu
Đối thủ
VS
Điêu Thuyền
Điêu Thuyền một vị tướng pháp sư khá khó chịu khi vào giao tranh nên hãy tận dụng thật thông minh kĩ năng của Ilumia để thắng giao tranh nhé
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)