Hướng dẫn cơ bản Fennik - Cáo siêu thanh
GỢI Ý
11033
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-25 10:39:07
Fennik
Xạ thủ
Máu
1.8
Sát thương
7.3
Kỹ năng
4.5
Độ khó
6.4
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+1.2% Tốc đánh
+0.4% Tốc đánh
+0.8% Hút máu
+0.4% Tốc đánh
+0.5% Giảm hồi chiêu
Bảng ngọc cấp 3
+3.2 Công vật lý
+1.6% Hút máu
+0.9 Công vật lý
+6.4 Xuyên giáp
Đối thủ
VS
Slimz
Fennik và slimz là hai đối thủ ngang tài ngang sức chiêu một của Fennik tích nội tại khi nổ sát thương rất cao nhưng cũng nên tránh xa chiêu một của Slimz vì nó gây choáng rất lâu nếu bạn không muốn lên bảng sớm chỉ vì choáng của Slimz.
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)