Hướng dẫn cơ bản Lauriel - Đại thiên sứ
GỢI Ý
1968
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-25 11:15:12
Lauriel
Pháp sư
Máu
0.9
Sát thương
1.8
Kỹ năng
9.1
Độ khó
7.3
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+5.3 công phép
+2.4 Công phép
+1% Hút máu phép
+1% Giảm hồi chiêu
Đối thủ
VS
Tulen
Hai vị tướng cự kì khỏe khi đi đường bởi nội tại và chiêu cuối nên hãy sử dụng chiêu cuối của Lauriel một cách thật thông minh nhé.
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)