Hướng dẫn cơ bản Ignis - Sứ giả lửa thiêng
GỢI Ý
6121
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-26 04:15:59
Ignis
Pháp sư
Máu
1.8
Sát thương
4.5
Kỹ năng
8.2
Độ khó
6.4
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+5.3 công phép
+2.4 Công phép
+1% Hút máu phép
+1% Giảm hồi chiêu
Đối thủ
VS
Aleister
Kèo đấu này khá thú vị khi cả 2 vị tướng này đều có kĩ năng choáng diện rộng nên hãy chuẩn bị tinh thần vã kĩ năng thật tốt khi vào trận nhé
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)