Hướng dẫn cơ bản Mganga - Tên hề ma quái
GỢI Ý
5270
By : Nhóc Sơn - GOP / LQM
Create : 2018-03-26 05:21:09
Mganga
Pháp sư
Máu
3.6
Sát thương
6.4
Kỹ năng
2.7
Độ khó
3.6
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+5.3 công phép
+2.4 Công phép
+1% Hút máu phép
+2.7 Giáp
+2.7 Giáp phép
+0.6% Giảm hồi chiêu
Đối thủ
VS
Kahlii
Mganga khá yêu khi ở đầu game bạn nên chơi ở gần trụ để có thể bảo toàn tính mạng của mình nhưng khi được gank hãy lên nhiệt tình để tận dụng nội tại để kết lễu kẻ địch sớm nhé
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)