How to chơi Ignis, 1 trong 2 pháp sư sốc damage mạnh nhất :D
11814
By : Lương Đức Quyền
Create : 2018-03-30 02:09:37
Ignis
Pháp sư
Máu
1.8
Sát thương
4.5
Kỹ năng
8.2
Độ khó
6.4
Trang bị cơ bản
Trang bị thay thế
Thứ tự tăng chiêu
Nội tại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bảng ngọc cấp 2
+2.5 Công phép
+1.4 Xuyên giáp phép
+1.4 Công phép
+0.8% Hút máu phép
+1.6 Giáp phép
+0.9 Công phép
+3.8 Xuyên giáp phép
Bảng ngọc cấp 3
+4.2 Công phép
+2.4 Xuyên giáp phép
+2.4 Công phép
+1% Hút máu phép
+2.4 Công phép
+0.7% Giảm hồi chiêu
Bổ sung (kĩ năng/chiến thuật...)

Ignis thiên về lối choi cấu rỉa ở đầu game, vì vậy không nên hổ báo.

Khi có Trượng băng寒心法杖
+140魔法攻擊 +220魔法防禦 +7%跑速, Ignis có thể làm chậm và sốc sát thương khi có đủ bộ chiêu thức

Tận dụng nội tại Hỏa hồn để có thể cường hóa các chiêu thức để tạo giá, làm choáng và gây sát thương chuẩn

Vì Ignis ko có chiêu thức cơ động, đứng ngoài giao tranh, phép bổ trợ Tốc biến瞬移
120秒CD:向指定方向位移一段距離hoặc Tốc hành疾走
100秒CD:增加30%移動速度持續10秒là những thứ Ignis cần trong một giao tranh

Chúc các bạn leo rank với Ignis thành công!